BLOG


FEATURED
CATEGORIES

星期三學堂:電流棒奧秘 II

June 28, 2017

好喇!上個星期小編就同大家介紹咗電流棒嘅第一至第三關玩法,但係好戲在後頭,嚟緊嗰四關先係關鍵!大家記得玩嘅時侯要保持專注,玩到最後一關都唔可以鬆懈,依家就等小編同你一齊了解埋剩低四關點玩啦!


睇番張圖,雖然第四至第七關剩低嘅路程望落去好似比較直,唔似得第一、二關咁崎嶇,但係事實上,第四至第七關嘅細節位先係最容易令人唔小心就掂到導電框,大家要保持警覺至得!
 

第四關:螺旋圈圈
由第三關上到嚟之後,可以喺圈圈嘅入口等一等,直到打橫嗰條軸接近入口,就要一口氣好穩陣咁拎住電流棒,跟住圈圈嘅速度移動到出口。記得要維持住同一水平移動,否則就會好容易掂到圈圈嘅邊緣。


第五關:U型水管
過完圈圈就嚟到水管,喺呢關最緊要睇實水管最底下嘅勾勾擊落嘅速度,等到勾勾落完去上番嚟嗰一刻就要瞬間移動電流棒,穿過U型底下位置,再慢慢郁番上去。唔好咁心急想快速過咗個U型位,嗰到嘅彎位好需要格外小心!第六關:迴轉圈圈
好似迴轉壽司嘅第六關,記得要小心圈圈同正方形格之間嘅位置,當圈圈轉嘅時侯,如果唔夠快咁跟住圈圈移動,可以移動電流棒到正方形格入面避開先,然後再跟住圈圈轉番出嚟。第七關:旋轉車胎
最後一關喇!唔好衰喺大車胎到呀!要冷靜地等車胎轉到去有缺位嘅位置,然後迅速跟住缺位將電流棒移動過去,咁就羸到架啦!


香港花式足球員黃秋然都曾經一口氣過關!大家可以參考下佢嘅玩法,哈哈!
黃秋然過關實錄

但係提一提大家,玩電流棒最緊要冷靜,唔好郁得太快掂到導電框啊!大家可以重溫番第一至三關之後,就快啲上嚟BALL ROOM挑戰一下!記得唔好錯過下星期嘅星期三學堂,小編會再同大家介紹第二種遊戲!

重溫:電流棒奧秘 I

BALL ROOM | Leisure 消費享樂 | Lifestyle 生活品味 | Sports 體育世界 | Trend 潮流玩物