BLOG


FEATURED
CATEGORIES

BALL ROOM Team Building Experience Day

March 30, 2017

TEAM BUILDING最重要係咩野? 
最重要梗係好玩啦! BALL ROOM 團隊陪訓體驗日就係跳出傳統框框,比你同不一樣嘅體驗!
講係無用嘅,立即親身報名嚟體驗一下啦!當日更會特設企業套餐優惠及餐飲到會,期待你嘅參與!

日期: 2017年4月28日 (星期五)
活動時間: 下午4時至7 時 
地點:觀塘開源道62號駱駝漆工業大廈1座10樓A室
參加資格:人力資源部門、企業陪訓部門 (入場必須出示名片)
費用:全免
名額:40位 (名額有限,先到先得)
截止報名日期: 2017年3月31日
報名方式 : 
網上表格 https://goo.gl/forms/FM4shlXw0xF1oDq53
查詢及報名電話: 36898844

BALL ROOM | JETSO 特別優惠